Onderzoek

De Voeding en Metabolisme Groep:

Geleid door: Professor Jeffrey Cohn.

De Voeding en Metabolisme Groep is geïnteresseerd in de relatie tussen voeding en coronaire hartziekte. De groep heeft momenteel vijf leden. Dr Sarah Tandy (research officer) en Mevr. Ewa Kapera (research technician) zijn recent aan de groep toegevoegd. De doelstelling van de groep is het vinden van natuurlijke voedingsmiddelen en –componenten die kunnen beschermen tegen het ontstaan en de ontwikkeling van atherosclerose.
Het eerste en belangrijkste doel is om te bepalen welke fosfolipiden (PLs) - dat zijn natuurlijk voorkomende vetten in de voeding - het best in staat zijn arterieel vaatlijden te voorkomen en te doen afnemen. Het tweede doel is, het mechanisme te ontrafelen waarmee ze dit doen.

Er lopen studies op experimentele muizen die een erfelijk gemanipuleerd tekort hebben aan ApoE, een eiwit dat cruciaal is voor het verwijderen van bloedvetten. ApoE-deficiënte muizen hebben een hoge bloedcholesterolspiegel en ernstige atherosclerose.De dieren worden gevoed met het normale diervoeder of met een dieet dat is aangevuld met PLs die verschillende chemische structuren hebben. Na 6 weken dieet zal de omvang en de ernst van de arteriële atherosclerose worden beoordeeld, zodat wij kunnen bepalen welke in voeding voorkomende PLs het best hiertegen beschermen. Hiermee zullen we kunnen vaststellen welke PLs in de toekomst kunnen dienen als voedingssupplementen bij patiënten met een verhoogd risico voor coronaire hartziekte.

Een tweede project, nauw verbonden met het eerste, wordt uitgevoerd in samenwerking met Dr. David Sullivan, een vooraanstaand deskundige op het gebied van bloedvetten aan het Royal Prince Albert Hospital, en Fellow aan het Heart Research Institute.
In een klinische studie zal worden gekeken naar het effect van een nieuw PL-bevattend voedingssupplement op de plasma lipidenspiegel en andere risicofactoren voor coronaire atherosclerose. Dit onderzoek zal bijdragen aan het onze en zal de vraag beantwoorden of verrijking van de voeding met fosfolipiden nut heeft voor het voorkomen van atherosclerose.

Laatste nieuws

Tom Mastenbroek ontvangt een bijdrage van 2.000 euro van HON voor zijn thesis "Role of platelets in vascular remodeling: Acute and persistent effects"

Bericht van: 09-08-2016
 

Nieuw, baanbrekend onderzoek in de strijd tegen bloedstolling

Bericht van: 29-04-2016
 

Epilepsie en het hart

Bericht van: 08-02-2016