Nieuws

Joe Juffermans ontvangt van HON € 500,- voor proefschrift

Joe Juffermans vertelt over zijn proefschrift:
Een aorta-aneurysma is een plaatselijke verwijding van de aortavaatwand die lange tijd zonder klachten blijft en daardoor niet snel wordt ontdekt. Dit kan levensbedreigend zijn. Het aneurysma kan gaan groeien en uiteindelijk leiden tot een scheur in de vaatwand met plotse dood tot gevolg. Bij patiënten met een bekend aneurysma wordt op regelmatig tijden een MRI- of CT-opname gemaakt om zo de eventuele groei van het aneurysma te volgen en indien nodig op tijd chirurgisch in te grijpen. Diametergroei van aorta alleen geeft echter niet voldoende informatie over welke aorta-aneurysmata zullen leiden tot een scheur in de vaatwand. Er is momenteel dan ook geen methode beschikbaar waarmee bij patiënten zonder klachten al in een vroeg stadium kan worden ontdekt of er een aneurysma gaat ontstaan. De bloedstroming (hemodynamica), bloeddruk en de vaatwandeigenschappen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van een aneurysma. Afwijkende stromingspatronen en lokaal verhoogde bloeddruk kan druk op de wand uitoefenen waardoor deze plaatselijk stijver wordt en uiteindelijk kan gaan verwijden.

Mijn proefschrift getiteld “4D-flow MRI of Aortic and Valvular Disease” richt zich op het beoordelen van de robuustheid van 4D flow MRI voor het analyseren van de aorta hemodynamica en klepstroming, evenals het onderzoeken van het klinische potentieel van deze techniek bij patiënten met aorta- en hartklepaandoeningen. In het eerste deel van de thesis wordt de reproduceerbaarheid van het segmenteren van het aorta lumen en het berekenen van verschillende hemodynamische parameters geëvalueerd, waarbij wordt aangetoond dat deze processen nauwkeurig en consistent kunnen worden uitgevoerd. In het tweede deel wordt het natuurlijke verloop van de aorta hemodynamica tijdens veroudering onderzocht, met de conclusie dat hemodynamische parameters relatief stabiel blijven. Verder worden verschillende hemodynamische fenotypes geïdentificeerd bij patiënten met aortawortel- en ascenderende aorta dilatatie, wat mogelijk de aanwezigheid van dilatatie verklaart. 

Promovendus: Joe Juffermans
Universiteit: Leiden UMC

Laatste nieuws

Alice Todaro ontvangt €500,- van HON voor proefschrift

Bericht van: 20-03-2024
 

HON ondersteunt Dianne van Dam met €500,- voor haar proefschrift

Bericht van: 22-02-2024
 

Jeff Smit ontvangt van HON €500,- voor proefschrift

Bericht van: 07-02-2024