Publicaties

Diabeten hebben meer kans op nierziekten

Onderzoekers hebben aangetoond dat diabetes Type 2 patiŽnten met lage goede cholesterol waarden, officieel high density lipoproteins (HDL) genaamd, een grotere kans hebben op het ontwikkelen van nefropathie, beter bekend als diabetische nierziekte.  

Onderzoekers van de Immunobiologie Onderzoeksgroep hebben ruim 11.000 patiŽnten gevolgd in het 5 jaar durende onderzoek genaamd ĎActie tegen diabetes en vaatziektení. Iedere patiŽnt had Type 2 diabetes en tenminste 1 extra risico factor voor micro-vaatziekten (beschadiging van kleine bloedvaten). 
 
De onderzoekers vonden dat 34% van de patiŽnten micro-vasculaire ziekte ontwikkelde gedurende deze 5 jaar, waarvan 28% een nierprobleem kreeg en 6% complicaties aan de ogen had. Patienten met de laagste HDL-waarden hadden in vergelijking met mensen met de hoogste HDL-waarden, een groter risico op micro vaatziekten, zoín 17% grotere kans.
Het risico op nefropathie (nieraandoeningen) was 19% hoger bij de groep mensen met lage HDL-waarden, maar er was geen groter risico op retinopathie (aantasting van het netvlies) of andere oogaandoeningen in vergelijking met de groep mensen met hoge goede cholesterol waarden. 
 
ďBij een grote populatie van patiŽnten met Type 2 diabetes vormde n lage HDL-C waarden een onafhankelijke risico factor voor de ontwikkeling en progressie van micro vaatziekten waarbij de nieren worden aangetast, maar het netvlies niet,Ē aldus de conclusie van de onderzoekers. ďHet meten van deze lipide fractie kan erg nuttig zijn in het op maat maken van screening en therapeutische behandelingen.Ē
 

Laatste nieuws

Peter van Doorn ontvangt 2.000,- euro voor zijn PhD thesis 'Functional interactions between factor V and TFPI? during onset of blood coagulation'

Bericht van: 05-04-2019
 

Suzanne Zwaveling ondersteund door HON voor het drukken van haar thesis

Bericht van: 03-04-2019
 

Johanna van Geffen ontvangt een bijdrage van 2.500 euro voor haar thesis Complex platelet phenotyping: integrative assessment of platelet activity in haemostasis and thrombosis.

Bericht van: 01-10-2018