Nieuws

€ 10.000,- namens HON voor project 'Stilgezet'

Wanneer iemand een zeer ingrijpende medische behandeling moet ondergaan, heeft dat veel impact op de patiënt, zijn omgeving en zijn behandelaars. Het leven van de patiënt wordt als het ware ‘stilgezet’.

Dit ‘stilzetten’ van een leven veroorzaakt bij de patiënt in zijn medische en sociale context een scala aan emoties. Hoe traceer je die precies, hoe benoem je die, hoe hanteer je die, hoe breng je die in kaart? Ook voor alle komende patiënten en hun behandelaars.

Kunsten zijn in staat om het onbeschrijfelijke te beschrijven, het onnoembare te benoemen, het onbegrijpelijke begrijpelijk te maken. Dat gebeurt in beeld, in woorden, in muziek. Het gaat dan om ingrijpende menselijke ervaringen: dood, liefde, angst, woede, verdriet. Op mentaal niveau van patiënten en behandelaars kunnen kunsten voor acceptatie en herstel van bijzondere betekenis zijn.

Doel van het project

‘Stilzetten’ brengt een soort vacuüm aan in een leven. Met behulp van de kunsten wordt dit moment herkenbaar, hoorbaar, zichtbaar, kortom beleefbaar gemaakt voor de patiënten en hun omgeving.

Omschrijving van het project

1. De basis van het project is een boek over de ervaringen van patiënten, hun omgeving en hun behandelaars. Dit boek verschaft informatie voor personen en instituties uit de wereld van de kunsten.

2. Het thema ‘Stilgezet’ wordt vormgegeven als een scenario voor een theaterstuk en andere kunstvormen w.o. muziek. 

3. Het hiermee samenhangende onderzoek betreft de wijze waarop de patiënt met behulp van de kunsten zelfinzicht heeft verworven in zijn totaal veranderde situatie en daardoor geholpen is bij de acceptatie van een ingrijpend nieuw levenstraject. Dit onderzoek past in diverse andere onderzoeken naar ‘quality of life’.

Hart Onderzoek Nederland steunt het project 'Stilgezet' met een bijdrage van € 10.000,- voor onderdeel 1: het tot stand kunnen brengen van een boek over de ervaringen van patiënten, hun omgeving en hun behandelaars. 

Laatste nieuws

Alice Todaro ontvangt €500,- van HON voor proefschrift

Bericht van: 20-03-2024
 

HON ondersteunt Dianne van Dam met €500,- voor haar proefschrift

Bericht van: 22-02-2024
 

Jeff Smit ontvangt van HON €500,- voor proefschrift

Bericht van: 07-02-2024