Nieuws

Max van Hout ontvangt €500,- voor zijn proefschrift

Mede dankzij Hart Onderzoek Nederland heeft Max van Hout zijn proefschrift kunnen voltooien.

Max over zijn proefschrift 'Advanced MRI in aortic pathology and systemic interactions’: Cardiovasculaire ziekte is de meest voorkomende doodsoorzaak wereldwijd. Derhalve is er grote behoefte aan accurate en efficiënte cardiovasculaire risicostratificatie om cardiovasculaire behandelingen te optimaliseren. De grote lichaamsslagader, de aorta, speelt een centrale rol in het cardiovasculaire systeem. De aorta transporteert bloed naar verschillende orgaansystemen en absorbeert tegelijkertijd de pulsatiele druk van de cardiale output. Verhoogde vaatstijfheid van de aorta is een marker voor vasculaire veroudering en is een onafhankelijke marker voor een verhoogd cardiovasculair risico. Daarnaast zijn vergrote aorta dimensies geassocieerd met een verhoogd risico op een scheur van de aorta. Beeldvorming middels MRI is in staat om accurate informatie te genereren over aorta morfologie, vaatstijfheid en bloedstromingspatronen.

In dit proefschrift hebben we de potentiële klinische toepasbaarheid van MRI parameters van aorta morfologie en functie in de beoordeling van cardiovasculair risico uitgebreid en zijn we verder gegaan in het ontrafelen van complexe systemische cardiovasculaire interacties middels MRI. We hebben hoognodige gestandaardiseerde methoden en referentiewaarden voor fundamentele MRI parameters van aorta morfologie en functie gedefinieerd, we hebben nieuwe methoden verkend om een MRI vaatstijfheid parameter (pulse wave velocity) meer toegankelijk te maken, we hebben de prognostische waarde van MRI parameters van aorta morfologie en functie geëvalueerd en hebben de systemische interactie van cardiovasculaire functie met obesitas alsook met het brein verkend. Deze studies dragen bij aan een toegankelijkere en accuratere cardiovasculaire risico inschatting, wat uiteindelijk kan leiden tot een gerichtere en betere cardiovasculaire behandeling.

Promovendus: Max van Hout
Arts-onderzoeker verbonden aan de afdelingen Hartziekten en Radiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Laatste nieuws

Alice Todaro ontvangt €500,- van HON voor proefschrift

Bericht van: 20-03-2024
 

HON ondersteunt Dianne van Dam met €500,- voor haar proefschrift

Bericht van: 22-02-2024
 

Jeff Smit ontvangt van HON €500,- voor proefschrift

Bericht van: 07-02-2024