Nieuws

Elif Aribas ontvangt €500,- voor proefschrift

Hart Onderzoek Nederland heeft een bijdrage mogen leveren aan het proefschrift van Elif Aribas. Elif over haar proefschrift ‘A sex-specific appoach for cardiometabolic disorders’:

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak voor zowel mannen als vrouwen, echter heeft onderzoek in hart- en vaatziekten zich vooral gericht op mannen. Hierdoor worden hart- en vaatziekten bij vrouwen vaak minder vaak herkend, gediagnosticeerd en behandeld. De prognose van vrouwen is ook hierdoor slechter als ze eenmaal hart- en vaatziekten hebben gehad. We denken dat een belangrijke oorzaak hiervan is dat schade in de kleine vaten van het hart (coronair microvasculair lijden) een belangrijke rol speelt bij vrouwen, in tegenstelling tot bij mannen waarbij we vaker schade in de grote vaten zien (obstructief coronair lijden). Echter, gezien microvasculair lijden een relatief nieuw ziektebeeld was, was het onbekend hoe vaak dit voorkomt en, of cardiologen dit ziektebeeld erkennen in Nederland, hoe ze hiermee omgaan en wat er nodig is om dit te verbeteren in de kliniek.

Elif heeft onderzoek gedaan naar hoe vaak dit ziektebeeld voorkomt en of dit relevant is voor de klinische praktijk, naar de mening van cardiologen over dit ziektebeeld en wat ze nodig hebben om dit ziektebeeld beter te herkennen en te behandelen.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat coronaire microvasculaire lijden vaak voorkomt en dat meningen van cardiologen over dit ziektebeeld en hoe ze hiermee omgaan verschillen. Ook gaf de meerderheid van de cardiologen aan dat ze vonden dat een leidraad hierover nodig is, zodat ze deze aandoening beter kunnen herkennen, diagnosticeren en behandelen. Samen met experts binnen de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, heeft Elif een leidraad ontwikkeld, als praktische handleiding voor cardiologen in Nederland.

Ook heeft Elif onderzoek gedaan om beter te begrijpen hoe microvasculaire schade ontstaat en wat de oorzaak kan zijn van de verschillen die we zien voor mannen en vrouwen. Zij heeft mogelijk aanwijzingen gevonden dat microvasculaire schade al op jonge leeftijd kan ontstaan en kan opstapelen met het ouder worden. Daarnaast heeft zij onderzocht of het effect van geslachtshormonen, de verschillen die we zien tussen mannen en vrouwen in hart- en vaatziekten kan verklaren. Hiervoor heeft zij de relatie onderzocht tussen geslachtshormonen en schade in de grote en kleine vaten in het lichaam. Ze vond dat het effect van geslachtshormonen afhankelijk is van het type bloedvaten dat onderzocht is en verschillend is voor mannen en vrouwen.

Ze heeft ook onderzocht of we verklaringen kunnen vinden voor de tegenstellende resultaten in de literatuur over de relatie tussen geslachtshormonen en het risico op hart- en vaatziekten. Ze heeft ontdekt dat het beloop en normaalwaarde van geslachtshormonen en het geslachtshormoon-bindend eiwit verschillen tussen mannen en vrouwen, maar ook anders zijn in verschillende leeftijdsgroepen. Ook heeft ze gevonden dat de hoogte van het geslachtshormoon-bindend eiwit, dat geslachtshormonen kan binden en inactief kan maken, verschillend is bij individuen met hoog en laag cardiovasculair risico. Dit zijn belangrijke aanwijzingen dat verschillen in leeftijd, geslacht en cardiovasculaire risico tussen studiepopulaties, de oorzaak kunnen zijn van de tegenstellende resultaten in de literatuur. 

Promovendus: Elif Aribas
Postdoctoraal arts-onderzoeker op de cardiometabole epidemiologie afdeling van het Erasmus MC

Laatste nieuws

Alice Todaro ontvangt €500,- van HON voor proefschrift

Bericht van: 20-03-2024
 

HON ondersteunt Dianne van Dam met €500,- voor haar proefschrift

Bericht van: 22-02-2024
 

Jeff Smit ontvangt van HON €500,- voor proefschrift

Bericht van: 07-02-2024