Nieuws

Sven Geurts ontvangt € 500,- voor proefschrift

Hart Onderzoek Nederland heeft een bijdrage mogen leveren aan het proefschrift van Sven Geurts. 

Geurts vertelt over zijn proefschrift: triumfibrilleren is wereldwijd de meest voorkomende hartritmestoornis en het voorkomen ervan neemt nog steeds toe. Atriumfibrilleren kan o.a. leiden tot een verminderde kwaliteit van leven en cardiovasculaire ziektes. Onze kennis omtrent atriumfibrilleren is de afgelopen jaren sterk toegenomen door onderzoek. Desalniettemin blijft de ontstaanswijze ervan vooralsnog onbegrepen. Deze complexiteit van de ontstaanswijze bemoeilijkt dan ook de verdere predictie, preventie, en het management van deze ziekte. Het genereren van nieuw en meer wetenschappelijk bewijs omtrent de ontstaanswijze is daarom van essentieel belang om de ziektelast van atriumfibrilleren in de algemene populatie te kunnen reduceren. In dit proefschrift onderzochten we daarom de ontstaanswijze van atriumfibrilleren in de algemene populatie. Wij vonden dat vasculaire-, cardiaal autonomische-, inflammatoire-, traditionele-, nieuwe-, en sekse-specifieke risicofactoren zijn geïmpliceerd in het ontstaan van atriumfibrilleren. De bevindingen uit dit proefschrift hebben bijgedragen aan het beter begrijpen van deze ziekte.

Promovendus: Sven Geurts
Universiteit: Erasmus MS, Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Laatste nieuws

Alice Todaro ontvangt €500,- van HON voor proefschrift

Bericht van: 20-03-2024
 

HON ondersteunt Dianne van Dam met €500,- voor haar proefschrift

Bericht van: 22-02-2024
 

Jeff Smit ontvangt van HON €500,- voor proefschrift

Bericht van: 07-02-2024