Nieuws

Publicaties

Link tussen diabetes en hart-en vaatziekten

In een baanbrekend onderzoek, heeft een team van cardiologen, onderzoekers van het Heart Research Institute en het Royal Prince Alfred (RPA) Hospital een link ontdekt tussen diabetes en hart-en vaatziekten.    

 

Groene thee vermindert hartziekten

Het effect van groene thee op hart- en vaatziekten. 

 

Diabeten hebben meer kans op nierziekten

Diabetes patienten met lage goede cholesterol waarden lopen groter risico op nierziekten.

 

De helende kracht van Tai Chi

Nieuw onderzoek toont aan dat Tai Chi helpt bij cardiale revalidatie.

 

Kinderen van moeders die roken tijdens de zwangerschap erven risico op hartziekten

Het is niets nieuws dat roken tijdens de zwangerschap slecht is voor moeder en kind, maar een nieuw onderzoek toont aan dat het nog veel slechter is dan voorheen werd aangenomen.

 
Lees meer..

Alice Todaro ontvangt €500,- van HON voor proefschrift

 

HON ondersteunt Dianne van Dam met €500,- voor haar proefschrift

 

Jeff Smit ontvangt van HON €500,- voor proefschrift

 

Nino Chirico ontvangt €500,- van HON voor proefschrift

 

Stichting Stilgezet ontvangt € 30.000,- van HON

 

Jinmi Zou ontvangt €500,- voor proefschrift

 

Joe Juffermans ontvangt van HON € 500,- voor proefschrift

 

Radboud Fonds Nijmegen ontvangt € 20.000,- van HON

 

HON ondersteunt proefschrift Tessa Noordermeer met € 500,-

 

€ 25.500,- namens HON voor Hart- en vaat Onderzoekfonds Limburg

 

Stichting Vrienden van het UMC Utrecht ontvangt € 35.000,- van HON

 

Floris Bosch ontvangt van HON € 500,- voor proefschrift

 

Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis ontvangt € 20.000,- van HON

 

Simon van de Wakker ontvangt € 500,- voor proefschrift

 

HON ondersteunt proefschrift Hilaire Cheung met € 500,-

 

Jeroen Venlet ontvangt € 500,- voor proefschrift

 

Juntao Fang ontvangt € 500,- voor proefschrift

 

HON ondersteunt proefschrift Sophie van Rosendael met € 500,-

 

Delia Fernandez de la Fuente ontvangt € 500,- voor proefschrift

 

HON ondersteunt proefschrift Xiaowu Sun met € 500,-

 

€ 10.000,- namens HON voor Hartpatiënten Nederland

 

Sven Geurts ontvangt € 500,- voor proefschrift

 

Stefano Navarro ontvangt € 500,- voor proefschrift

 

HON ondersteunt Ilaria de Simone met € 500,- voor proefschrift

 

Alicia Veninga ontvangt € 500,- voor proefschrift

 

HON ondersteunt proefschrift Laurien Goedemans met € 500,-

 

Elif Aribas ontvangt €500,- voor proefschrift

 

Max van Hout ontvangt €500,- voor zijn proefschrift

 

Natalie Jooss ontvangt € 500,- voor proefschrift

 

Tamara den Harink ontvangt € 750,- voor proefschrift

 

HON ondersteunt Jingnan Huang met € 500,- voor proefschrift

 

Gina Perrella ontvangt € 375,- vanuit HON voor haar proefschrift

 

€ 22.000,- namens HON voor Hartpatiënten Nederland

 

HON ondersteunt Janine van der Toorn met € 500,- voor proefschrift

 

Mieke Karel ontvangt €1.000,- vanuit HON voor haar proefschrift

 

HON ondersteunt Ling Lin met €700,- voor proefschrift

 

Annemiek Dickhout ontvangt €1.000,- voor proefschrift

 

Bibian Tullemans ontvangt € 1.000,- vanuit HON voor haar proefschrift

 

Daniëlle Coenen ontvangt € 1.000,- voor proefschrift

 

€ 10.000,- namens HON voor project 'Stilgezet'

Wanneer iemand een zeer ingrijpende medische behandeling moet ondergaan, heeft dat veel impact op de patiënt, zijn omgeving en zijn behandelaars. Het leven van de patiënt wordt als het ware ‘stilgezet’.

Dit ‘stilzetten’ van een leven veroorzaakt bij de patiënt in zijn medische en sociale context een scala aan emoties. Hoe traceer je die precies, hoe benoem je die, hoe hanteer je die, hoe breng je die in kaart? Ook voor alle komende patiënten en hun behandelaars.

Hart Onderzoek Nederland steunt het project 'Stilgezet' met een bijdrage van € 10.000,- voor het tot stand kunnen brengen van een boek over de ervaringen van patiënten, hun omgeving en hun behandelaars. 

 

Danique van den Kerkhof ontvangt € 1.000,- vanuit HON voor haar proefschrift

Hart Onderzoek Nederland heeft een bijdrage mogen leveren aan het proefschrift van Danique van den Kerkhof, getiteld: ‘Exogenous factors as potential antiplatelet drugs’.

Het onderzoek is vooral gericht op de synthese en biologische activiteit van eiwitten uit de natuur (uit bijvoorbeeld slangengif en tekenspeeksel) die gebruikt kunnen worden als toekomstige bloedplaatjesremmers. De onderzoeken in dit proefschrift hebben geleid tot een eventuele nieuwe bloedplaatjesremmer 'disagregin’ die, na vervolgonderzoek, in de toekomst gebruikt zou kunnen worden in de kliniek.

Promovendus: Danique van den Kerkhof
Universiteit: Universiteit van Maastricht, afdeling Biochemie

 

Sanne Brouns ontvangt € 1.000,- voor proefschrift

HON heeft een bijdrage mogen leveren aan het proefschrift van Sanne Brouns, getiteld: 'New insights in thrombus interactions: unravelling bleeding and thrombotic phenotypes'. 
Het onderzoek is vooral gericht op de complexe interacties tussen bloedplaatjes, stolling en vasculaire componenten in trombusvorming onder stromingscondities. Het richt zich op het ontwikkelen en valideren van zogenaamde flowkamer testen die het bloedvat nabootsen, om patiënten met een bloedingsneiging of trombotisch risico te kunnen diagnosticeren. 

Promovendus: Sanne Brouns
Universiteit: Universiteit van Maastricht, afdeling Biochemie

 

€ 1.500,- voor realisatie proefschrift van Johana Hrdinová

Hart Onderzoek Nederland heeft Johana Hrdinová gesteund met een bijdrage van 1.500 euro voor haar proefschrift.

Het onderzoek gaat in op iTTP, immuun gemedieerde trombotische trombocytopenische purpura. Het is een hematologische aandoening, die gepaard gaat met een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie), hemolytische anemie en neurologische symptomen. TTP wordt veroorzaakt door de afwezigheid van ADAMTS13. In de laatste jaren is de diagnose en behandeling van patiënten met deze ziekte sterk verbeterd. Toch treedt er bij veel patiënten een terugval op en kunnen vermoeidheidsverschijnselen en neurologische afwijkingen optreden. De studies in dit proefschrift richten zich op het verkrijgen van inzicht in de mechanismen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van deze aandoening. Daarnaast worden een aantal nieuwe mogelijke therapeutische benaderingen onderzocht.

Promovendus: Johana Hrdinová
Universiteit:

 

Walid Chayoua ontvangt € 1.500,- vanuit HON voor zijn proefschrift

HON heeft een bijdrage mogen leveren aan het proefschrift dat ingaat op het antifosfolipide syndroom (APS). Het is een auto-immuunziekte en wordt gekenmerkt door trombose en zwangerschapscomplicaties met de aanwezigheid van zogenoemde antifosfolipide (aPL) antilichamen. 

 

Daniëlle Beurkens ontvangt € 1.500,- namens HON voor proefschrift

HON ondersteunt Daniëlle Beurkens met € 1.500,- voor haar proefschrift getiteld: “Extracellular histone H3: biomarker and therapeutic target for the prevention of tissue damage”. Een onderzoek dat zich richt op histonen (eiwitten) door deze te bestuderen en uit te schakelen ter bescherming van het weefsel bij bijvoorbeeld orgaantransplantaties. 

 

€ 1.500,- voor realisatie van proefschrift Ilona Dekkers

Het doel van het onderzoek was om de toepassing van kwantitatieve MRI in de beeldvorming van het hart en de nier te verkennen. Verder was het doel om door middel van deze kwantitatieve MRI maten de link tussen obesitas en dysfunctie van het hart en de nier te bestuderen.

 

Hartonderzoek Nederland ontvangt proefschrift Magdi Nagy.

Het proefschrift van Magdi Nagy is afgerond. Hartonderzoek Nederland heeft hier een bijdrage aan mogen leveren en ontving het proefschrift in huis. 

 

Magdi Nagy ontvangt 500,- euro voor realisatie promotie.

 

Peter van Doorn ontvangt 2.000,- euro voor promotie.

 

Suzanne Zwaveling ontvangt € 1.600 voor realisatie promotie.

 

Johanna van Geffen ontvangt een bijdrage van 2.500 euro voor haar thesis Complex platelet phenotyping: integrative assessment of platelet activity in haemostasis and thrombosis.

 

Tom Mastenbroek ontvangt een bijdrage van 2.000 euro van HON voor zijn thesis "Role of platelets in vascular remodeling: Acute and persistent effects"

Tom Mastenbroek ontvangt een bijdrage van 2.000 euro van HON voor zijn thesis "Role of platelets in vascular remodeling: Acute and persistent effects" 

 

Nieuw, baanbrekend onderzoek in de strijd tegen bloedstolling

De Trombosis Group van The Heart Research Institute in Australië richt zich in nieuwe onderzoeken op het vinden van nieuwe behandelingen die bloedstolling kunnen voorkomen, zonder verhoogde kans op bloedingen.

 

Epilepsie en het hart

Hoewel het algemeen bekend is dat epilepsie ervoor kan zorgen dat iemand een epileptische aanval krijgt en het bewustzijn verliest, is het minder bekend dat het ook hartproblemen kan veroorzaken.

 

Supporter van Hart Onderzoek Nederland wint de hoofdprijs in de SupportActie loterij

 

Mariana Selwaness ontvangt van HRI (Sydney) een bijdrage van 1000 euro voor haar proefschrift over de beeldvorming van slagaderverkalking in de halsslagaders middels MRI techniek.

 

Uitslag vierde trekking SupportActie 2014

 

Hart Onderzoek Nederland is verhuisd

Hart Onderzoek Nederland is verhuisd en heeft per 10 juni een nieuw adres en telefoonnummer.

 

Tips voor een gezond hart

Lees hier 7 tips voor een gezond hart

 

Onderzoeker neemt deel aan prestigieuze cursus

Onderzoeker Rosanna Chung mag deelnemen aan prestigieuze internationale cursus.

 

Bouwen aan een generatie met een gezond hart!

Wetenschappers van HRI geven voorlichting op scholen

 

Word Supporter

Om ons te steunen kunt u deelnemen aan de Support Actie; de Goede Doelen Loterij in Nederland. Maar liefst 80% van opbrengst gaat naar het Hart Onderzoek Nederland (HON). Bovendien kunt u dan prijzen winnen die de moeite waard zijn. Zo wint in feite iedereen.
Klik op de button om direct loten te kopen.

foto organisatie Hart Research Instituut (HRI)

Steun Hart Onderzoek Nederland in zijn gevecht tegen ’s werelds doodsoorzaak nummer één: hart- en vaatziekten.

 

Doneren

U kunt Hart Onderzoek Nederland ook steunen met een eenmalige donatie.

Het bedrag van uw keuze kunt u overmaken naar IBAN NL10 RABO 0102 9617 86 ten name van Hart Onderzoek Nederland.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om te steunen via een legaat of nalatenschap. Als uw gedachten daar naar uit gaan, stelt HON het op prijs om met u in contact te komen.

Uit de grond van ons hart danken we u voor uw steun!

 

 

HON ondersteunt Ling Lin met € 700 voor proefschrift

 
Lees meer..

Laatste nieuws

Alice Todaro ontvangt €500,- van HON voor proefschrift

Bericht van: 20-03-2024
 

HON ondersteunt Dianne van Dam met €500,- voor haar proefschrift

Bericht van: 22-02-2024
 

Jeff Smit ontvangt van HON €500,- voor proefschrift

Bericht van: 07-02-2024