OVER ONS

Het belang van onderzoek
Atherosclerose (aderverkalking) is de hoofdoorzaak van hart- en vaatziekten, die wereldwijd voorkomen en verantwoordelijk zijn voor bijna 50% van alle doodsoorzaken.
Het proces verloopt jarenlang symptoomloos, voert tot onherstelbare beschadigingen van het bloedvaatstelsel en leidt dan acuut tot ernstige medische incidenten.

Onderzoekteams onderzoeken de biologische processen die aan Hart en Vaat Ziekten ten grondslag liggen.

Doelen van onderzoek

Onderzoek naar tal van aspecten van atherosclerose; de uiteindelijke doelen van onderzoek zijn:

  • Het ontwikkelen van nieuwe manieren om atherosclerose in een vroeg stadium vast te stellen, voor het leidt tot klinische problemen.
     
  • Het ontwikkelen van nieuwe behandelingen die bestaande atherosclerose genezen.
     
  • Het ontwikkelen van nieuwe manieren om te voorkomen dat mensen gaan lijden aan atherosclerose.
     

Beleidsplan, jaarverslag en verslag ANBI

Het beleidsplan van Hart Onderzoek Nederland kunt u hier lezen. 
Het jaarverslag 2023 met daarin opgenomen de jaarrekening kunt u hier inzien. Ook het verslag ANBI kunt u hier nalezen.


ANBI-status

Hart Onderzoek Nederland (onder de statutaire naam Stichting Hartonderzoek Nederland)  is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze ANBI-status hoeft HON geen belasting te betalen over schenkingen en giften uit nalatenschappen. Ons RSIN nummer is 820723368. 

Op de website van de Belastingdienst kunt u ons terug vinden onder Stichting Hartonderzoek Nederland.

 

Laatste nieuws

Alice Todaro ontvangt €500,- van HON voor proefschrift

Bericht van: 20-03-2024
 

HON ondersteunt Dianne van Dam met €500,- voor haar proefschrift

Bericht van: 22-02-2024
 

Jeff Smit ontvangt van HON €500,- voor proefschrift

Bericht van: 07-02-2024